Menu Zavrieť

Servis automatov

Rýchly a bezplatný servis

Ku všetkým naším produktom poskytujeme bezplatný servis automatov. Opravu je možné realizovať do 24 hodín od nahlásenia servisu.
V rámci servisu poskytujeme aj príslušenstvo k zábavným automatom – náhradné šípky, hroty, tága, kriedy na biliard a pod.

servis automatov

Jozef Popjak

0918 491 919

servis automatov

Michal Popjak

0905 559 790

Komerčný servis automatov

Okrem poskytovania servisu k naším automatom, ponúkame aj odborný komerčný servis zábavných automatov, priamo u Vás na prevádzke.
Okrem plnohodnotného servisu poskytujeme aj školenia k obsluhe automatov, konfiguráciu automatov a mincovníkov, renovácie a vylepšenia Vašich zariadení.

Najčastejšie poruchy strojov

Stolný futbal

Najčastejšou chybou je zaseknutý mincovník alebo zaklápací mechanizmus.
V takomto prípade bezodkladne volajte náš servis. Pri elektronických futbaloch skúste vypnúť a znova zapnúť napájací kábel do siete.

Pravdepodobne sa jedná o zaseknutú mincu alebo iný predmet v mincovníku zariadenia. Odporúčame poriadne skontrolovať škáru na vhadzovanie mincí, a potvrdiť alebo vyvrátiť prítomnosť cudzieho predmetu. V prípade že je škára čistá, je nutný hĺbkový servis mincovníka. V žiadnom prípade sa nepokúšajte do škáry vkladať šrubovák alebo nôž – môže nastať permanentné poškodenie mincovníka.

Ako prvé sa uistite že máte napájací kábel v zásuvke. Zo spodnej strany stroja, sa nachádza koncovka do ktorej sa pripája kábel – skontrolujte ju či je v poriadku. Pokiaľ nieje závada v napájaní, problém je nutné riešiť naším zásahom priamo v stroji.

Jukebox

 • zkontrolujte či je zapnutý vypínač na zdroji jukeboxu
 • zkontrolujte či nie je povytiahnutý sieťový kábel od zdroja jukeboxu
 • vyskúšajte či je v zásuvke napätie pripojením iného spotrebiča do zásuvky
 • ak pred poruchou došlo k výpadku prúdu odpojte sieťový kábel zo zásuvky aspoň na 3 minúty a znova ho zapojte
 • Zkontrolujte či je zosilňovač v sieti a je zapnutý
 • Preverte pomocou tlačidla “INPUT” či je zosilňovač prepnutý na správnom vstupe (CD/AUX/TUNER/DVD)
 • Zkontrolujte či nie sú povytiahnuté vstupné alebo výstupné káble zo zosilňovača (IN a OUT)
 • Ak nehraje len niektorý z reproduktorov preverte či nie je povytiahnutý kábel z daného reproduktora

Mincovník v jukeboxe je pravdepodobne zaseknutý. V taktomto prípade už nevhadzujte ďalšie mince a bezodkladne volajte náš servis.
UPOZORNENIE: Nikdy sa nesnažte vypichnúť zaseknuté mince žiadnym predmetom.

Táto chyba sa stáva pri jukeboxoch pripojených na TV. Po odpojení kábla od TV sa kalibrácia dotykovej obrazovky prenastaví a dotyk nefunguje správne. V takomto prípade zapojte naspäť kábel od jukeboxu do TV a jukebox reštartujte.

Elektronické šípky

Táto chyba sa najčastejšie stáva po vhodení šípky. Príčinou je zaseknutie segmentu. Odoberne poslednú vhodenú šípku. Ak automat neprestáva vydávať výstražný zvuk, odoberte ďalšiu šípku.

 • Ako prvé zkontrolujte či máte nastavený správny typ hry.
 • Vyskúšajte automat vypnúť a znova zapnúť. Prípadne skúste odpojiť aj napájací kábel od elektriny a znova ho zapojiť.
 • Vyskúšajte či automat správne pripočítava na ostatných segmentoch.
 • V ostatnom prípade nás kontaktujte v čo najkratšom čase.

Mincovník v stroji je pravdepodobne zaseknutý. V takomto prípade už nevhadzujte ďalšie mince a bezodkladne kontaktujte náš servis.